Een tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van een kunstgebit.

Daardoor is hij niet alleen technisch,maar ook medisch-biologisch opgeleid.
Het beroep tandprotheticus bestaat al enige decennia en is sinds 1989 een beschermende beroepstitel.

De tandprotheticus is door zijn wettige status een contractant van de ziekenkostenverzekeraar.

De tandprotheticus valt onder de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg ( BIG ).

Tevens werkt de tandprotheticus  geprotocolleerd en daardoor is er een kwaliteitssysteem gewaarborgd ( HKZ )

ONT-mond
ont-logo

In 2010 bestond de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici ( ONT ) vijfendertig jaar.

 

Landelijk zijn er meer dan 300 ONT-tandprothetici gevestigd.
Door het lidmatschap van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) ,onderwerpen de tandprothetici zich vrijwillig aan beroepscodex en klachtenregelement die mede de belangen van de patiënten en eventuele verwijzer behartigen.