Wat vergoedt de verzekeraar?
U vraagt zich ongetwijfeld af welk percentage vergoed wordt door uw verzekering. Per ziektekostenverzekeraar gelden afwijkende vergoedingsbedragen en daarom kunnen wij hier niet direct een helder antwoord op geven. E.e.a. is afhankelijk waar en hoe u verzekerd bent. Er zijn natuurlijk ook nog zgn. aanvullende verzekeringen mogelijk.

Voor alle vergoedingen vanuit de zorgverzekeraar geldt ook uw eigen risico, indien deze nog niet is voldaan zullen er extra kosten bij u in rekening worden gebracht.

Hieronder ziet u de meestvoorkomende vergoedingen. Let op! Controleer altijd uw polisvoorwaarden. Tandprothetische Praktijk Cees van der Hoeven is niet aansprakelijk voor onjuiste informatie.

Vergoeding voor een volledige boven- en/of ondergebit
Voor een volledige boven- en/of ondergebit wordt 75% vergoeding vanuit de basisverzekering (let hierbij op het eigen risico dat nog verrekend kan worden door uw zorgverzekeraar) 25% eigen bijdrage. Als u een aanvullende tandartsverzekering heeft, dan zal daar nog een deel uit vergoed worden.

Vergoeding voor een partiële frameprothese en partiële plaatprothese
Een partiële frameprothese wordt vergoed vanuit de aanvullende tandartsverzekering. Lees de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering goed door aangezien de dekking per verzekering verschilt. Wanneer u geen aanvullende tandartsverzekering heeft, dan is het volledige bedrag voor eigen rekening.

Vergoeding voor een implantaatprothese of klikgebit
Een klikgebit wordt voor 90%-92% door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering (let hierbij op het eigen risico dat nog verrekend kan worden door uw zorgverzekeraar). De eigen bijdrage ligt tussen de 300,- en 400,- euro. Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft kan de vergoeding oplopen tot 100%.

Reparaties
U krijgt ook het repareren van uw volledige gebitsprotheses vergoed uit uw basisverzekering. De vergoeding is 90%. (let hierbij op het eigen risico dat nog verrekend kan worden door uw zorgverzekeraar).

Reparaties van een partiële frameprothese of partiële plaatprothese worden vergoed vanuit een aanvullende tandartsverzekering. Lees de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering goed door aangezien de dekking per verzekering verschilt. Wanneer u geen aanvullende tandartsverzekering heeft, dan is het volledige bedrag voor eigen rekening.

Opvulling of 'rebasing'
Als het gebit nog niet ouder is dan vijf jaar, dan kunt u ervoor kiezen om de prothese op te laten vullen. We zullen uw prothese rebasen (opvullen) waardoor deze weer volledig passend gemaakt kan worden.

U krijgt ook het rebasen van uw volledige gebitsprothese vergoed uit uw basisverzekering. De vergoeding is 90% (let hierbij op het eigen risico dat nog verrekend kan worden door uw zorgverzekeraar).